ވ. ރަކީދޫގައި ހިނގާ ދިޔަ ހާދިޘާގެ ނޫސް ބަޔާން

29 ޖަނަވަރީ 2015 (14:13:21)

 2018-02-28_14_08_22_CCI01292015_00000.jpg

ވ. ރަކީދޫގައި 3 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނިޔާވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ނޫސްބަޔާން