އެފްޕީއޭގެ #ISpreadASmile ކެމްޕެއިން ގެ އުސްއަލިތައް

04 ޖޫން 2015 (08:41:36)

 2018-02-28_08_41_04_ispreadsmile.jpg

މިއީ އެފްޕީއޭ އަދި "ޗޮޕްއާޓް" އާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ކެމްޕެއިން އެކެވެ. މި ކެމްޕެއިންގައި ބޭއްވުނު ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް، ކުރު ވީޑިއޯ އެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯ އެއް ތައްޔާރު ކުރެވި ތިރީގައި ހިމެނިފައި އެ ވަނީއެވެ.