ގައިޑްލައިންތައް

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު (މޯލްޑިވްސް ޑޮމެސްޓިކް ވައިލެންސް ޕްރިވެންޝަން ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން) 2017-2021  

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު (މޯލްޑިވްސް ޑޮމެސްޓިކް ވައިލެންސް ޕްރިވެންޝަން ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓަޖީ) 2016-2014  

ޤާނޫން ނަމްބަރ 2012/3 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ކޮމެންޓަރީ  

މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަން ޕްލޭން 2016 - 2018