އިއުލާން ނަންބަރު 2021/13 (ޖިންސީ ކުށްކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އެކުލަވާލުމަށް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުން) އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް